Piercingshop

Měna:
Piercing pro všechny Přihlásit | Registrovat
Piercing ucha

Piercing ucha a chrupavek v oblasti ušního boltce

Piercing do ucha patří k nejstarším a asi nejrozšířenějším druhům v oblasti piercingu. Obzvláště pak piercing lalůčku ušního boltce. Výskyt prvních takových piercingů je zaznamenám již v letech kolem r.3500 př. n. letopočtem u civilizací Asyřanů, Babylóňanů a Sumerů. O jeho rozšířenosti v minulosti svědčí také zmínky v bibli.
 

V novodobých kulturách se s piercingem ucha setkáme takřka u každého národa napříč všemi kontinenty. Vždy byl spojován s různými rituály té které lidské společnosti.

Piercing ucha lze provést přibližně těmito základními způsoby. Uvedu zde anglické názvy těchto druhů piercingů:
Conch piercing ucha. Piercing vedený kolem ohybu ucha. Má podle vzhledu různá pojmenování.
 
 
Piercing ušního lalůčku není bolestivní a velice dobře se hojí. Jiné je to u piercingu chrupavek v ušním boltci, kde je hojivost logicky poněkud horší. Není potřeba žádná speciálnější péče o tento druh piercingu, než je tomu u ostatních.
 

SEO Rozcestník